19 Comments

  1. Olala Alibaba on

    Các ban có thể học thêm về cách hack wifi, bảo mật mạng tại forum.athena.edu.vn

  2. Cái ông up cái này lên Đ bít gì mà tỏ ra nguy hiểm. Đây chỉ là cách hiển thị mật khẩu của những wifi từng kết nối. Đã từng kết nối rồi thì cần Đ gì hack cho mệt. Ngu vãi mà tỏ ra nguy hiểm.

Leave A Reply